Ruimtelijke kwaliteit polderdijken

Ruimtelijke kwaliteit polderdijken

Ruimtelijke kwaliteit polderdijken Buro LinO en RethinkLandscape werken regelmatig samen aan de ruimtelijke kwaliteit van dijkverbeteringen. In het kader van de hoogwaterveiligheid en de klimaatverandering zijn er heel wat rivier- en polderdijken in West-Nederland die...
Groenbeleid

Groenbeleid

Groenbeleid transparant: Groenkaart Amersfoort Met de gemeente Amersfoort samen heb ik de Groenkaart ontwikkeld en uitgewerkt, dit natuurlijk samen met de inwoners. De groenkaart is een digitale kaart, die nauw aansluit op de nieuwe groenvisie en rekening houdt met de...
Waterberging, klimaatadaptatie en ruimte voor de rivier

Waterberging, klimaatadaptatie en ruimte voor de rivier

Waterberging en klimaatadaptatie Projecten in samenwerking met Buro LinO waren een waterberging en een aantal andere projecten over klimaatadaptatie in relatie tot waterbeheer en ondergrond. Buro LinO heb ik ondersteund bij de planvorming en het uitwerken van de...
Hitte in kaart

Hitte in kaart

Hitte in kaart RethinkLandscape heeft in 2014 – 2015 een eenvoudig GIS-model ontwikkeld op basis van de literatuur om een graadmeter voor hitte te berekenen. Het model berekent een versteningsindex met bijbehorend dorps of stedelijk hitte-eiland. Een stedelijk...