Ruimtelijke kwaliteit dijken

Ruimtelijke kwaliteit dijken

Ruimtelijke kwaliteit dijken Buro LinO en RethinkLandscape werken regelmatig samen aan de ruimtelijke kwaliteit van dijkverbeteringen. In het kader van de hoogwaterveiligheid en de klimaatverandering zijn er heel wat rivier- en polderdijken in West-Nederland die in...
Groenbeleid

Groenbeleid

Groenbeleid transparant: Groenkaart Amersfoort Met de gemeente Amersfoort samen heb ik de Groenkaart ontwikkeld en uitgewerkt, dit natuurlijk samen met de inwoners. De groenkaart is een digitale kaart, die nauw aansluit op de nieuwe groenvisie en rekening houdt met de...
Waterberging, klimaatadaptatie en ruimte voor de rivier

Waterberging, klimaatadaptatie en ruimte voor de rivier

Waterberging en klimaatadaptatie RethinkLandscape is sinds de oprichting bezig met water en bodem sinds de oprichting. RethinkLandschape werkt daarbij vaak samen met Buro LinO.De eerste gezamenlijke projecten waren een waterberging en een excursie klimaatadaptatie en...
Hitte in kaart

Hitte in kaart

Hitte in kaart RethinkLandscape heeft in 2014 – 2015 een eenvoudig GIS-model ontwikkeld om een graadmeter voor de kans op hittestress te berekenen. Het model berekent een versteningsindex met bijbehorend dorps- of stedelijk hitte-eiland. Een stedelijk...