Hitte in kaart

RethinkLandscape heeft in 2014 – 2015 een eenvoudig GIS-model ontwikkeld op basis van de literatuur om een graadmeter voor hitte te berekenen. Het model berekent een versteningsindex met bijbehorend dorps of stedelijk hitte-eiland. Een stedelijk hitte-eiland ontstaat omdat dichte bebouwing ‘s avonds langzamer afkoelt dan het platteland. Na zonsondergang gloeit alle bebouwing en bestrating als het ware nog na, omdat ze warmte  afgeven aan de lucht. ‘s Avonds is het daardoor erg warm, en is het moeilijker om in slaap te komen. Het model is ingezet voor klimaatstresstesten van een aantal gemeenten in 2015-2017.

Hittekaart voor de Heuvelland gemeenten

Hitte in kaart door een combinatie van de versteningsindex, gecombineerd met een analyse van de zoninstraling in het heuvellandschap. Ook de kwetsbare voorzieningen, verzorgingshuizen en scholen, staan op de kaart.

Opdracht in samenwerking met bureau Kragten, voor  Waterschap Peel en Maasvallei.

Ruimtelijke adaptatiestrategie Rijk van Maas en Waal

Als onderdeel van een stresstest heeft RethinkLandscape ook kaarten gemaakt van de versteningsindex voor het Rijk van Maas en Waal. Ook nu weer op basis van een transparante set aannames, met analyse van kwetsbare groepen op kaart.

Een project in samenwerking met Dorine Epping, Ingrid Langenhoff en Arthur Hofstad, voor de omgevings-dienst Brabant-Noord en de 7 gemeenten.

ondertekening routekaart

Impactproject, versteningsindex voor hitte-in-de-stadanalyse:

RethinkLandscape droeg bij aan de routekaart naar een klimaatbestendig Land van Cuyk. Hitte is in kaart gebracht aan de hand van de eerste versie van de versteningsindex. De index is in kaart gebracht in combinatie met kwetsbare voorzieningen zoals verzorgingshuizen en scholen. Het project werd afgesloten met de ondertekening van de intentieverklaring klimaatbestendig Cuijk door de gemeenten.

Opdracht in samenwerking met Dorine Epping, Ingrid Langenhoff en Arthur Hofstad, voor de gemeenten van het Land van Cuijk.