Tuinadvies en beplantingsplannen

Beplantingsplannen met veel  ruimte voor natuur, dat maak ik graag.  Vaak zijn dit plannen die te zien zijn als uitwerkingen van landschapsadvies op een hoger schaalniveau, zoals bij de dijkversterking van de Hogedijk en de Schinkelpolder in Aalsmeer. Maar soms heb ik andere kleinschalige maar fantastische projecten.

Herstel van beplanting Hoge Dijk
Dorpslint Schinkelpolder

Beplantingsplannen dijkverbeteringen Aalsmeer

Bij twee dijkverbeteringen in Aalsmeer leidde de dijkverbetering tot een aanzienlijke aantasting van de beplanting. Op verzoek van onze opdrachtgever hebben Buro LinO en RethinkLandscape samen twee herplantingsplannen gemaakt. In deze plannen is voorzien in een set bij elkaar passende hagen en hekwerken. Hieruit konden alle belanghebbenden kiezen.

In het herstelplan voor de Hogedijk maakten we bovendien een gedetailleerd plan met daarin alle te herstellen beplanting en andere elementen. Het sortiment was deels inheems, deels cultuurhistorisch van aard.

Het herplantingsplan voor de Dijkverbetering Schinkelpolder had een ander karakter omdat veelal voortuinen op de dijk lagen. Elke voortuin werd uiteraard in overleg met de bewoner hersteld. Wij maakten een inspiratieboek. Hierin waren behalve de hagen en hekwerken ook ideeën voor beplanting waren opgenomen. Natuurlijk stelden we ook de sering voor, een van oudsher veel gekweekte heester in Aalsmeer.

Vrijwilligers aan het werk  (tuinadvies) theaterkerk

Theaterkerk Bemmel

Een groep vrijwilligers heeft de Donatuskerk in Bemmel omgebouwd tot Theaterkerk toen deze buiten gebruik was. RethinkLandscape heeft bijgedragen aan herstel van de tuin bij de kerk. Natuurlijk was er een rapportage, overleg met initiatiefnemers, gemeente, en omwonenden, èn de fantastische samenwerking met de vrijwilligers. Nadat we samen de bestaande beplanting tijdelijk hadden opgeslagen, hebben we deze na aanleg van het aardwarmtesysteem hergebruikt voor de nieuwe inrichting van de tuin. Zie ook: https://theaterkerk.nl/theaterkerk/historie

Ontwerptekening tuinadvies circulaire kruidentuin

Kruidentuin uit restmaterialen

Een kruidentuin is een eeuwenoud concept, dat heel goed te combineren is met een moderne natuurlijke tuin waarin ook restmaterialen zijn gebruikt. De structuur van de prachtige middeleeuwse tuin bij Loches was de inspiratie voor een eenvoudige rechtlijnige kruidentuin met vakken gemaakt uit gestapelde overgebleven baksteen en een natuurlijke beplanting in etages. Bestaande bomen en struiken zijn behouden, de toevoeging bestond uit voor vlinders en bijen aantrekkelijke kruidenbedden. 

Tuinadvies: schetsboek met ideeën

Ideeën voor een tuin in Bemmel

Net verhuisd, en ineens een grote tuin. Als nieuwe bewoner heb je soms advies nodig; mijn opdrachtgevers zochten dan ook naar advies en mogelijkheden voor de inrichting van hun nieuwe tuin. Ik heb regelmatig overlegd, en dat vond zijn weerslag in een Schetsboek met schetsen, ideeën en plantenlijsten afgestemd op de locatie èn de wensen van de opdrachtgever.