Ruimtelijk onderzoek en geo-informatie

Ruimtelijk onderzoek en geo-informatie

Ruimtelijk Onderzoek Mijn onderzoek en ontwerp voor natuur en landschap ondersteun ik met de inzet van GIS. Bovendien zet ik GIS ook in voor ruimtelijk onderzoek van anderen op diverse schaalniveaus. Voorbeelden hiervan zijn locatie-onderzoek of de berekening van de...
Groenbeleid

Groenbeleid

Groenbeleid transparant: Groenkaart Amersfoort Met de gemeente Amersfoort samen heb ik de Groenkaart ontwikkeld en uitgewerkt, dit natuurlijk samen met de inwoners. De groenkaart is een digitale kaart, die nauw aansluit op de nieuwe groenvisie en rekening houdt met de...
Hitte in kaart

Hitte in kaart

Hitte in kaart RethinkLandscape heeft in 2014 – 2015 een eenvoudig GIS-model ontwikkeld om een graadmeter voor de kans op hittestress te berekenen. Het model berekent een versteningsindex met bijbehorend dorps- of stedelijk hitte-eiland. Een stedelijk...