Ruimtelijk Onderzoek

Mijn onderzoek en ontwerp voor natuur en landschap ondersteun ik met de inzet van GIS. Bovendien zet ik GIS ook in voor ruimtelijk onderzoek van anderen op diverse schaalniveaus. Voorbeelden hiervan zijn locatie-onderzoek of de berekening van de wandelafstand tot koele plekken in een wijk. 

Mijn opdrachtgevers krijgen altijd inzicht in de gevolgde methode, en de wijze waarop analyses en kaartmateriaal tot stand gekomen zijn. Het resultaat kan in overleg met u in het door u gewenste format worden aangeleverd. Ik werk zelf met de software van ESRI.

Deel 3DCitybestand

Stadsonderzoek, bijdrage aan 3D Cityplanner

De gemeente Amersfoort neemt deel aan de ontwikkeling van de 3D Cityplanner. Daarbij draagt de gemeente bij aan de ontwikkeling van een Digital Twin van de stad. Dit om meer inzicht te krijgen in de effecten van een nieuwe stedelijke ontwikkeling op bijvoorbeeld het stadsklimaat of de waterhuishouding.

Voor de wijk Liendert maakte ik enkele testbestanden voor de digital Twin. Tijdens het proces van de ontwikkeling van een nieuw plan voor deze wijk leverde ik ook bijdragen in de vorm van de afstand tot koelte en andere basisgegevens voor de planning.

Gedeelte van de BKNSN

GIS-bibliotheek voor gebiedsgeneses

Met Vincent Grond van GrondRR en Gilbert Maas van Geo-Inspiratie werk ik aan projecten waarin beleid en planning op basis van het natuurlijk systeem centraal staat. Ik verzorg daarbij de noodzakelijke Geo-Informatie bibliotheek en kaartmateriaal.

Een bijdrage heb ik onder andere geleverd aan:

  • Gebiedsgenese en Gebiedsatlas Gemeente Rheden: nog in uitvoering
  • Wijkgenese Nijmegen
  • Bijdrage aan de Basiskaart Natuurlijk Systeem
  • Gebiedsgenese Midden-Holland
  • Handreiking klimaatadaptatie Rijksvastgoedbedrijf
Voorkant Atlas Harderwijk

Stadsatlas Harderwijk

Met GrondRR maakte ik een stadsatlas voor de gemeente Harderwijk. Hierin zijn kaarten en gegevens zo afgebeeld dat ze direct voor het opstellen van de omgevingsvisie gebruikt konden worden. Alle onderwerpen waren vertegenwoordigd, van de natuurlijke ondergrond in al zijn facetten tot en met de sociale gegevens. Het geheel is in samenwerking met de gemeente in een GIS-format en als digitaal opgemaakte atlas opgeleverd.

Gedeelte Beleidsoverzichtskaart

Onderzoek planologische beperkingen foto-voltaïsche cellen

Met Pouderoyen Tonnaer maakte ik voor een aantal limburgse gemeenten een zonnekaart, die duidelijk weer geeft welk beleid waar van toepassing is.

Om de planologische beperkingen voor de toepassing van zonnevelden en zonnedaken te bepalen is gebruik gemaakt van de methode van de geschiktheidskaart. Al het vigerende beleid wordt daarbij gecombineerd tot een “zonnekaart”.  Voor een van de opdrachtgevers is ook de zichtbaarheid van zonnevelden in het Limburgse heuvellandschap weergegeven.