Ruimtelijke kwaliteit polderdijken

Ruimtelijke kwaliteit polderdijken

Ruimtelijke kwaliteit polderdijken Buro LinO en RethinkLandscape werken regelmatig samen aan de ruimtelijke kwaliteit van dijkverbeteringen. In het kader van de hoogwaterveiligheid en de klimaatverandering zijn er heel wat rivier- en polderdijken in West-Nederland die...
Beplantingsplannen

Beplantingsplannen

Tuinadvies en beplantingsplannen Beplantingsplannen met veel  ruimte voor natuur, dat maak ik graag.  Vaak zijn dit plannen die te zien zijn als uitwerkingen van landschapsadvies op een hoger schaalniveau, zoals bij de dijkversterking van de Hogedijk en de...