Ruimtelijke kwaliteit polderdijken

Ruimtelijke kwaliteit polderdijken

Ruimtelijke kwaliteit polderdijken Buro LinO en RethinkLandscape werken regelmatig samen aan de ruimtelijke kwaliteit van dijkverbeteringen. In het kader van de hoogwaterveiligheid en de klimaatverandering zijn er heel wat rivier- en polderdijken in West-Nederland die...