Ruimtelijke kwaliteit polderdijken

Ruimtelijke kwaliteit polderdijken

Ruimtelijke kwaliteit polderdijken Buro LinO en RethinkLandscape werken regelmatig samen aan de ruimtelijke kwaliteit van dijkverbeteringen. In het kader van de hoogwaterveiligheid en de klimaatverandering zijn er heel wat rivier- en polderdijken in West-Nederland die...
Waterberging, klimaatadaptatie en ruimte voor de rivier

Waterberging, klimaatadaptatie en ruimte voor de rivier

Waterberging en klimaatadaptatie Projecten in samenwerking met Buro LinO waren een waterberging en een aantal andere projecten over klimaatadaptatie in relatie tot waterbeheer en ondergrond. Buro LinO heb ik ondersteund bij de planvorming en het uitwerken van de...