Waterberging en klimaatadaptatie

Projecten in samenwerking met Buro LinO waren een waterberging en een aantal andere projecten over klimaatadaptatie in relatie tot waterbeheer en ondergrond.

Buro LinO heb ik ondersteund bij de planvorming en het uitwerken van de architectonische detaillering van de piekberging Nieuwe Driemanspolder: een waterberging met een groot recreatief programma.
Bij de architectonische detaillering stond de beleefbaarheid van het watersysteem centraal. Voor meer informatie zie:  https://www.rijnland.net/wat-doet-rijnland/in-uw-buurt/nieuwe-driemanspolder/

Ook hebben we samen de excursie van Aqua delta naar Somerset en Lewes mee begeleid. Een centrale vraag in de excursie was wat Engelsen en Nederlanders van elkaar kunnen leren over klimaatadaptatie en waterbeheer.

Somerset Moors, klimaatadaptatie gewenst
Ruimte voor de rivier inrichtingsplan Munnikenland

Dennis Martens van Buro LinO en ik (RethinkLandscape) hebben elkaar leren kennen omdat beiden gewerkt hebben bij RoyalhaskoningDHV.
We hebben samengewerkt bij het project Munnikenland: een ruimte voor de rivierproject aan de Waal met veel extra’s op het gebied van cultuurhistorie vanwege de locatie nabij Loevestein, en de vele historische elementen in het gebied.
In diezelfde periode heb ik aan veel meer ruimte voor de rivierprojecten gewerkt, waaronder de Millingerwaard en de Hemelrijksewaard.