Ruimtelijke kwaliteit polderdijk Zeevang

Beeld van de polderdijk bij Zeevang