Steenbreek

Groen in de stad is goed… Volgens de universiteit van Wageningen is er een direct verband tussen het percentage groen in een wijk, en het lokale klimaat. Al die groene plekjes dempen klimaatextremen, zoals hevige regenval en hitte. Bij onderzoek in Nederlandse wijken bleek een verhoging van het groenpercentage lineair samen te hangen met de omvang van het hitte-eilandeffect in die wijken. Kortom, groen zorgt voor verkoeling. Omdat groen ook meer water absorbeert en ruimte geeft voor indringen van water in de bodem, helpt een hoger groenaandeel ook om de effecten van extreme regenval te verminderen. Ook groen in tuinen helpt, daarom is vorig jaar Operatie Steenbreek gestart, en zijn er acties in veel gemeenten: “Tegel er uit, plant er in”

VastePlantenmix

Hoeveel verharding is er eigenlijk in tuinen?  Veel tuinen worden verhard, om maar zo weinig mogelijk onderhoud te hebben. De oorzaken van deze versteningstendens zijn divers. Het is niet alleen de vermindering van kennis over groen, of het gebrek aan tijd voor onderhoud. Een belangrijke factor is ook de (nog steeds) heersende tuinmode. Zelfs de afmeting van de gemiddelde tuin draagt waarschijnlijk bij aan de verhardingswensen. Dat laatste is bevestigd in een eerste onderzoekje van RethinkLandscape aan de hand van luchtfoto’s. Het lijkt logisch: hoe kleiner de tuin, hoe groter het aandeel van terras, schuur en afvalbakken, en hoe groter de kans dat het wel erg verleidelijk is om ook het laatste stukje groen nog maar even dicht te straten.  Operatie Steenbreek heeft dus het meeste werk in kleine tuinen.

Misschien kan de motivatie om tuinen te vergroenen een handje geholpen worden door de wetenschap.  Bewezen is dat groen een goed effect heeft op de gezondheid. Onderzoek van de universiteit van Wageningen wijst al jaren in deze richting, en in haar proefschrift (2009) over Vitamine G vond ook Jolanda Maas (VU)  bewijs voor de bijdrage van groen in de stad aan de gezondheid van de bewoners.  In recent onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen tenslotte is gevonden dat vooral goed toegankelijk groen, zoals speelweides, bijdragen aan de gezondheid van de wijkbewoners. Dat een eigen groene tuin met bloemen en planten een goed effect heeft op de gezondheid volgt hier ook uit!

Comments are closed.