Flood resilience

 

Web_Somerset_Moors_pan900x245px

Tijdens een excursie van Aqua delta  is een bezoek gebracht aan onder andere Somerset en Lewes. Centraal gedurende de excursie stond de vraag wat Engelsen en Nederlanders van elkaar kunnen leren als het gaat over klimaatadaptatie. Het accent lag dan ook op het uitwisselen van kennis, en op de mogelijkheden om ervaringen en ideeën te delen.

Het Nederlandse waterprobleem is niet uniek. De Moors en Levels in Somerset zijn in de zeventiende eeuw door Nederlandse ingenieurs drooggelegd, tegen de wens van de boeren in. Het resultaat was een fantastisch landschap, een combinatie van heuvels, met een sfeer die op en top Engels is, met vlakke polders met een haast Nederlandse look and feel.
In 2012/2013 en 2013/2014 zijn er in Somerset langdurige overstromingen geweest. Overstromingen in Somerset ontstaan door een combinatie van beperking in de waterafvoer en vergroting van de aanvoer. De afvoer wordt beperkt door het dichtslibben van de rivier de Parrett, een effect dat in de toekomst versterkt zal worden door zeespiegelrijzing. De aanvoer wordt af en toe vergroot, doordat het neerslagpatroon steeds meer extremen vertoont door klimaatverandering. Dit effect wordt versterkt door toenemende bebouwing bovenstrooms.
Een belangrijk leerpunt  was dat het systeem in Engeland zo anders is dan in Nederland, dat oplossingen zeker niet één op één zijn over te zetten. De politieke afwegingen zijn in Engeland zodanig, dat individuele burgers vaak nu al moeten leven met het regelmatig overstromen van hun huis, een situatie die in Nederland alleen op enkele plaatsen langs de Maas voorkomt. Voor bewoners kan dan ook alleen een oplossing gevonden worden in een integrale benadering van het gehele stroomgebied. Een dergelijke benadering is alleen te bereiken in een hechte samenwerking tussen bewoners onderling, bewoners en bestuurders, en tussen de verschillende bestuurslagen en instanties.

Lewes had te maken met een overstroming in het  jaar 2000. Laag in het stadje hebben mensen echter heel vaak water in woonruimten, ateliers en werkruimtes staan. Het teveel aan water kent in Lewes vier verschillende bronnen. Allereerst is de rivier de Ouse een getijderivier, waardoor het water hoger staat bij elk springtij. Ook is er sprake van een versnelde afvoer van water in het bovenstroomse gebied, waardoor de rivier de Ouse soms nog eens extra hoog staat. Extreme regenbuien zorgen niet eenmaal, maar tweemaal voor overlast en water op straat en in tuinen.  Enkele weken na de regenbuien komt het water uit de kalklagen in de heuvels gezuiverd en wel in het stadje nogmaals naar boven op een aantal bronlocaties.
Bijzonder in Lewes zijn de kansen door de aanwezigheid van schoon rivierwater en prachtig bronwater. Rivieroverstromingen en andere waterperikelen kunnen echter ook in Lewes alleen in een goede samenwerking tussen bestuurders, bewoners en bedrijven in het gehele stroomgebied van de Ouse worden aangepakt.

Comments are closed.