Landschap

Nederland kent unieke (stads)landschappen, gebouwd in een bijzondere natuurlijke omgeving. Dat vraagt bij planning en beleid om een zorgvuldige benadering van dat landschap, een steeds opnieuw beschouwen van kansen en mogelijkheden voor de toekomst. Dat vraagt ook om overleg, om samenwerking voor een optimale inrichting van onze leefomgeving.

landschapfoto Achterhoek

Landschapsadvies

In het landschapsadvies van Rethinklandscape staat de “Genius Loci”, de “ziel” van de plek centraal. Het gaat hierbij niet alleen om de kenmerken van het landschap nu, maar ook om de betekenis van het landschap voor haar gebruikers, de verhalen die bij het landschap horen, de mogelijkheden en kansen voor de toekomst. Een goed ontwerp is een ontwerp dat zo op de plek past, dat het iets vanzelfsprekends in zich heeft. Het hoort er gewoon bij, en het heringerichte gebied beweegt flexibel mee met de dynamiek van het (stedelijk) landschap. Een goed ontwerp is daardoor toekomstbestendig, het is duurzaam in alle opzichten.

Stadspark

Een groene stad

Een heringericht gebied bevat meestal een groot aandeel gezond groen. Groene pleinen met bomen vangen meer water op bij extreme regenval. Bovendien is bewezen dat de aanwezigheid van bomen in de stad een koeler en aangenamer stadsklimaat oplevert. Onderzoek van de Universiteit van Wageningen vertelt al jaren dat groen in onze leefomgeving goed is voor onze gezondheid, en de universiteit van Sheffield heeft inmiddels aangetoond dat het positieve effect van groen op het welzijn van mensen toeneemt naarmate de biodiversiteit groter is. Meer kleur in het landschap is een belangrijk aspect daarvan. Een afwisselend landschap met een grotere biodiversiteit is dus niet alleen goed voor de natuur.

Comments are closed.