Houtwalweide

RethinkLandscape

Eeuwen is ons landschap ingericht op basis van wat er van nature aanwezig was, en dit landschap veranderde slechts langzaam in de tijd. Naarmate de de samenleving en de techniek zich ontwikkelden werd de relatie tussen landschap en ondergrond steeds meer losgekoppeld, alles leek maakbaar. Maar de grenzen van de maakbaarheid zijn inmiddels  bereikt. We moeten opnieuw rekening houden met bodem, water en natuur, op een eigentijdse manier. Bodem, water, klimaat en natuur zijn dan ook de onderwerpen in mijn projecten, waarop ideeën, advies en ontwerp worden gebaseerd.

RethinkLandscape zet Geo-Informatie in bij haar projecten, altijd ten gunste van een beter resultaat en onderbouwing van het landschapsonderzoek en resulterend advies.

Netwerkorganisatie

Met RethinkLandscape vorm ik een netwerk met andere organisaties. Sinds 2018 werk ik samen met Buro Lino aan heel wat projecten, vooral op het gebied van waterbeheer en watersystemen. Daarbij lezen, controleren en becommentariëren we ook elkaars werk voor het beste resultaat. Continuïteit in het project wordt gewaarborgd omdat we beiden op de hoogte zijn.

De ervaring met Geo-Informatie zet ik veelal in voor groenbeleid en gebiedsanalyses. Ik werk daarbij regelmatig samen met GrondRR en Geo-inspiratie aan projecten met de focus op wat water en bodem kunnen betekenen voor ruimtelijke planning.

 

Projecten: 

    • Landschap en dijkversterking
    • Ruimtelijk onderzoek
    • Hitte in kaart
    • Beplantingsplannen