GIS natuurlijk

Geo-Informatieproducten voor natuur en landschap

Natuur en Landschap laten zich niet zomaar vastleggen. Een kaart, foto of film, hoe fraai en precies ook, kan altijd maar een fractie vastleggen van datgene wat er is. Een kaart kan daarom nooit een  goede analyse van natuur en landschap vervangen. De werkelijkheid is immers zo veel mooier en complexer. Staand in het landschap ervaren we de wind, de ruimte, de geuren, het geroep van een Steenuiltje.  Geo-Informatie is echter wel een onmisbaar onderdeel van een analyse van landschap, natuur en biodiversiteit. Met een goede digitale kaart kunt u gegevens makkelijker hanteren, en natuurlijk kunt u daarmee ook uw eigen analyses en waarnemingen optimaal presenteren.

Web_IMGP9081MiddenLimburg2010_900

RethinkLandscape kan u helpen met digitaal kaartmateriaal in alle fases van uw analyse. Door de combinatie van kennis van natuur en landschap met GIS-kennis maakt zij producten in Geo-Informatie waarmee u een goede basis legt voor uw analyse, monitoring, plannen en ideeën.

RethinkLandscape staat voor:

  • Begrip van de vraag door ervaring met landschap, natuur, planning
  • Opbouw van gegevenssets natuur en landschap
  • Slimme analyses met inzicht in natuur en landschap
  • Ook levering van basiskaarten landschap, cultuurhistorie en natuur(beleid)
  • Hulp bij inventarisatie
  • Digitale oplevering in ArcGIS, maar ook in Illustrator, PDF etc.
  • Cartografisch verantwoorde nabewerking voor fraaier resultaat

Aanpak

Na een eerste verkennend overleg beslist u over het vervolgtraject. Daarbij wordt alles zo ingericht dat u uw gegevens en ideeën goed naar voren kan brengen. Mogelijke producten variëren van het vervaardigen van een goede digitale basiskaart tot GIS-assistentie gedurende langere tijd. Natuurlijk worden de gegevens niet alleen in gedrukte maar ook in digitale vorm opgeleverd in het door u gewenste format.

Voorbeeldproject

Uitsnede drogeheide-ecotopen-metRH

 

Een voorbeeld van een GIS-analyse vindt u hierboven. Het betreft een onderzoek naar de beste plek voor ecologische verbindingen bij een snelweg door een natuurgebied. Hierbij is gericht gezocht naar verbindingen tussen vergelijkbare heide-ecotopen aan weerszijden van de weg.

Comments are closed.