EHBG

EHBG staat voor Eerste Hulp Bij GIS: hulp bij analyse en presentatie van gegevens uit uw systeem met Geo-informatie (GIS). Hulp om te krijgen wat u nodig heeft voor de volgende stap voor uw beleid. Als u vragen heeft waarbij u de gegevens van uw GIS-systeem buiten de gebaande paden moet gebruiken, helpen we u. We kunnen specifieke data combineren en analyseren. U krijgt “Eerste hulp” als uw specialisten het druk hebben, en even te weinig tijd hebben om u van precies die gegevens te voorzien die u nodig heeft.

Aanpak

Voor de eerste hulp gaan wij samen met u uw vraag omzetten naar de gewenste GIS-analyse. Dat doen we uiteraard met begrip voor ruimtelijke ordening en voor het landschap van stad en buitengebied, maar zonder ICT-jargon. Vervolgens worden de juiste gegevens in overleg met u gecombineerd en geanalyseerd. De uitgevoerde analyse wordt tenslotte in beeld gebracht. Uw eindresultaat bestaat uit één of meer overzichten, kaarten of schema’s. Hierbij kunnen we uiteraard ook de door u gewenste kleuren en logo’s gebruiken.

RethinkLandscape staat voor:

  • Begrip van de vraag door ervaring met planning en ontwerp
  • Verantwoorde analyses die op uw vraag worden toegespitst
  • Hergebruik van GIS-data voor uw ruimtelijke analyses
  • Een helder kaartbeeld
  • Verantwoord kleurgebruik
  • Gebruik van de lay-out van uw eigen organisatie
  • Digitale oplevering in ArcGIS, maar ook in Illustrator, PDF etc.
  • Cartografische nabewerking voor fraaier resultaat

Voorbeelden

Web900VersteningZonderClassificatie2

Een stedelijke vraag waarmee RethinkLandscape zich bezig gehouden heeft, is het inzetten van GIS voor een deel van stedelijk klimaatonderzoek. Door gebruik te maken van kentallen uit het Climate Proof Cities project kan een versteningsindex gegenereerd worden. Deze GIS kaarten geven inzicht in het hitte eiland effect van steden en dorpen. De gegevens zijn gecombineerd met  gegevens over kwetsbare groepen. Het resultaat is opgenomen in een klimaatstresstest, en daarmee onderdeel geworden van het klimaatbeleid van de gemeente.

Web900VoorbeeldWaterStapeling

Ook voor landschappelijke vragen heeft RethinkLandscape ervaring met de inzet van GIS in (ontwerp)opgaven.  Een voorbeeld is toepassing bij voorgenomen dijkverbeteringen. Hier was behoefte aan een overzicht van die locaties waar de meeste aandacht besteed moet worden aan landschap en cultuurhistorie. Natuurlijk zijn ook de afzonderlijke waardevolle elementen in beeld gebracht.

Comments are closed.